12. Patoloji Kış Okulu - PAKO 2022 Şubat


12. Patoloji Kış Okulu – PAKO 2022 Şubat

Kurs Tarihleri: 12 Şubat 2022 - 15 Mayıs 2022
Başvuru Tarihleri: 1 Şubat 2022 - 10 Şubat 2022
Kurs Özellikleri: Online eğitim - Video
Başvuru tarihi geçti
Dersler
PAKO 2022 Şubat
Güncel Bilgilerle Endometrium Karsinomları 60dk
Güncel Bilgilerle Endometrium Karsinomları60dk
Güncel bilgilerle endometrium karsinomları

Epitelyal Over Tümörlerine Yaklaşım70dk
Epitelyal Over Tümörlerine Yaklaşım

Papiller Meme Lezyonları60dk
Papiller Meme Lezyonları

Memenin Atipik Duktal ve Lobüler Proliferasyonları45dk
Memenin Atipik Duktal ve Lobüler Proliferasyonları

Deri Eki Tümörleri50dk
Deri Eki Tümörleri

Sık Görülen Dermatozlar50dk
Sık Görülen Dermatozlar

Üriner Sitoloji55dk
Üriner Sitoloji

Tükürük Bezi Sitolojisi50dk
Tükürük Bezi Sitolojisi

Baş Boyun Tümörlerine Makroskopik Yaklaşım45dk
Baş Boyun Tümörlerine Makroskopik Yaklaşım

Plevral Mezotelyal Tümörler60dk
Plevral Mezotelyal Tümörler

Pediatrik Solid Tümörler60dk

Dokuda Artefaktlar20dk