Hakkımızda

Özellikle pandemi sürecinin başlaması ile birlikte yüz yüze eğitimlerin durma noktasına gelmesi, eğitimin sürdürülebilmesi amacıyla uzmanlık öğrencileri başta olmak üzere tüm patologlara erişmek için bir yol bulma zorunluluğu doğurmuştur.

Telepatoloji ve dijital patoloji kavramlarına yabancı olmayan patoloji camiasında, genç meslektaşlarımızın da yardımıyla çözüm üretmek hiç de güç olmamıştır. Pandemi nedeniyle oluşan sıkıntılı ve kısıtlı süreçte, sanal ortamlarda yapılan olgu tartışmaları, konferans, panel ve kursların meslektaşlarımıza biraz nefes aldırdığını düşünüyoruz.

Yapılan bu etkinliklerin kalıcı olması ve daha sonra da izlenebilmesi için önce sosyal medya üzerinden yayınlanmışsa da Genişletilmiş PDF Yönetim Kurulu’ndaki meslektaşlarımızın öneri ve katkıları ile bunların ayrı bir platformda sunulması ve saklanması gündeme gelmiştir. Bu fikir ile birlikte Pleksus firmasının çabaları Patoloji Akademisi’nin doğmasına neden olmuştur.

Patoloji Dernekleri Federasyonu, patoloji uzmanları, uzmanlık öğrencileri ve hatta lisans eğitimi alanlar için sürekli mesleki eğitim amacı ile oluşturulan bir online platform olan Patoloji Akademisini kurmuştur. Üyelerimiz, PDF çatısı altında bulunan dernekler, çalışma grupları ve komisyonlar tarafından hazırlanan kurs ve toplantı videolarına buradan rahatlıkla ulaşabilecektir. Pandemi nedeniyle oluşturulan bu platformun, yüz yüze, online eğitim ve olmayacağını umut ettiğimiz tüm olağandışı durumlarda kullanılabileceğini düşünüyoruz.