12. Patoloji Kış Okulu - PAKO 2022 Mart


12. Patoloji Kış Okulu - PAKO 2022 Mart

Kurs Tarihleri: 26 Mart 2022 - 15 Mayıs 2022
Başvuru Tarihleri: 1 Şubat 2022 - 28 Şubat 2022
Kurs Özellikleri: Online eğitim - Video
Başvuru tarihi geçti
Dersler
PAKO 2022 Mart
Kolon kanseri
Kolon Kanseri
PDF Kaynak

Mide karsinomlarına genel bakış
PDF Kaynak

Testis tümörlerine temel yaklaşım
PDF Kaynak

Üriner sistemin non-tümöral cerrahi patolojileri
PDF Kaynak

Hepatit viral değil ise nedir (Otoimmün, Toksik, Steatohepatit) İşte tüm mesele bu!

Pankreas spesmenlerinin incelenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar
PDF Kaynak

Klasik Hodgkin lenfomalarda ayırıcı tanı

Olgularla kemik iliği patolojisi
PDF Kaynak

Glomerülopatilere temel yaklaşım
PDF Kaynak

Yumuşak doku tümörlerinde pratik immünohistokimya
PDF Kaynak

Spinal tümör olguları eşliğinde ayırıcı tanı
PDF Kaynak

Endokrin tümörlere morfolojik yaklaşım