Yeni Dönem 2022 - Moleküler Patoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitimi


Yeni Dönem 2022 - Moleküler Patoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitimi

Kurs Tarihleri: 3 Ocak 2022 - 7 Mayıs 2023
Başvuru Tarihleri: 1 Aralık 2021 - 17 Aralık 2021
Kurs Özellikleri: Online eğitim - Video
Başvuru tarihi geçti
Dersler
Moleküler Patoloji Yapılandırılmış Uzmanlık Eğitim Programı
Temel Moleküler Patoloji
DNA: Genomik, Mitekondrial
DNA: Genetiğe Giriş
DNA: Yapı ve Paketlenmesi

Ökaryot Hücre Biyolojisinin Temelleri

RNA: Kodlama Yapan ve Yapmayan

Proteinler: Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri

Gen Yapısı, Ekspresyonunun Regülasyonu, Transkripsiyon,translasyon ve Posttranslasyon İlişkili Süreçler

Epigenetik Mekanizmalar, DNA Metilasyonu, Histon Modifikasyonu ve Epigenetik Analizler

DNA Replikasyonu, Rekombinasyon ve Tamir Mekanizmaları
DNA Tamiri

Temel Moleküler Biyoloji Teknikleri: Ekstraksiyon, Elektroforez, PCR, İnsitu Hibridizasyon, Dizi Analizi, NGS

Genetik Materyal İlişkili Değişklikler: Polimorfizm, Mutasyon, Kopya Sayısı Değişklikleri, Translokasyon

Hücre Siklusu ve Kanser

Metatstaz Biyolojisi

Tümör İmmünolojisi

Onkogen ve Tümör Supresör Genler

Gen, Somatik ve Kalıtsal Hastalık İlişkisi

Genetik Hastalık

İnsan Genomu Projeleri

Kanser Genomu Projeleri

Herediter Kanserler ve Kanser İlişkili Sendromlar

Moleküler Tanı Laboratuvarının Kurulumu ve İşletilmesi
Moleküler Tanı Laboratuvarının Kurulumu ve İşletilmesi

Preanalitik, Analitik ve Postanalitik Süreçler

Fiksasyonun Moleküler Analizler Üzerindeki Etkisi

Nükleik Asitlerin Kalitatif ve Kantitatif Değerlendirmesi

Standardizasyon ve Kalite Güvenliği - Kalite Kontrolü

Laboratuvar Güvenliği ve İş Sağlığı

Laboratuvar Matematiği

Gen Veri Tabanlarının Kullanımı, Primer-prob Tasarımı
Gen Veri Tabanlarının Kullanımı, Primer-prob Tasarımı 2

Moleküler Morfoloji: İntra/inter Tümöral Heterojenite, İnsitu Hibridizasyon, İmmünohistokimya, Tissue Array, Dijital Patoloji

Moleküler Analizler İçin Doku - Hücre Değerlendirilmesi ve Yöntem Kararı

Mutasyon, Translokasyon ve Kopya Sayısı İlişkili Analizler

STR ve İlişkili Analizler

Nükleik Asit Dizi Analizi
Dizi Analizi - NGS
Dizi Analizi - NGS 2

Biyoinformatik ve Biyoistatistik
Biyoistatistik 2
Biyoistatistik 3

Çok Genli Kanser Panelleri: Optimum Panel Dizaynı Nasıl Yapılmalıdır?
Çok Genli Kanser Panelleri: Optimum Panel Dizaynı Nasıl Yapılmalıdır?

1- 1: PD1/PD-L1 Aksının İrdelenmesi
2- İmmünoterapi İlişkili Moleküler Analizler-2: MSI İlişkili Analizler
3- İmmünoterapi İlişkili Moleküler Analizler-3: Tümör Mutasyon Yükü İlişkili Analizler

Kanserde Agnostik Biyobelirteçler

1.Akciğer Karserlerinin Moleküler Profili
2.EGFR-TKI Tedavisine Yönelik Moleküler Analizler
3.ALK-TKI Tedavisine Yönelik Moleküler Analizler (ALK, ROS1, MET)
4.Hedefe Yönelik Tedavi İlişkili Diğer Moleküler Analizler-1: BRAF, MEK1, RET
5.Hedefe Yönelik Tedavi İlişkili Diğer Moleküler Analizler-2: HER2, FGFR, KRAS,NRG

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Kolorektal Kanserler
Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Kolorektal Kanserler

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Meme Kanseri
Meme Kanseri

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Genitoüriner Kanserler

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Gastroözofagial Kanserler

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Hepatopankreatopbiliyer Kanserler
Hepatopankreatopbiliyer Kanserler 2

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Jinekolojik Kanserler

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Baş Boyun Kanserleri 1
Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Baş Boyun Kanserleri 2
Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Baş Boyun Kanserleri 3

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Deri Kanserleri
Melanoma

Kanserde Diagnostik, Prediktif ve Prognostik Biyobelirteçler: Endokrin Tümörler

Karakteristik Genetik Değişiklikler: Düz Kas ve İskelet Kası Tümörleri
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Periferal Nöroblastik Tümörler
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Andiferansiye Sarkom
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Uncertain Type Malign Yumuşak Doku Tümörleri - Ewing Sarkomu, CIC Rearanjmanı İlişkili Sarkom, BCOR Rearanjmanı İlişkili Sarkom, Ekstraskeletal Miksoid Kondrosarkom, Sinovyal Sarkom, ASPS, DSRCT, Epitelioid Sarkom, Mal
Sarkomlarda Görülen Moleküler Değişiklik Spektrumuna Genel Yaklaşım
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Fibrohistiyositik, Fibroblastik/miyofibroblastik Tümörler
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Adipositik Tümörler
Karakteristik Genetik Değişiklikler: GİST
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Vasküler ve Perivasküler Tümörler
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Sinir Kılıfı Tümörleri
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Melanositik Diferansiyasyon Gösteren Yumuşak Doku Tümörleri
Karakteristik Genetik Değişiklikler: Kemik ve Kartilaj Yapan Tümörler

Myeloproliferatif Neoplaziler De Tanısal ve Prediktif Moleküler Belirteçler
Myelodisplastik Sendrom ve MS-MPN Overlap Neoplazilerde Tanısal ve Prediktif Moleküler Belirteçler
Myelodisplastik Sendrom ve MS-MPN Overlap Neoplazilerde Tanısal ve Prediktif Moleküler Belirteçler - 2
Germline Miyeloid Neoplazi Yatkınlıklarında Tanısal ve Prediktif Moleküler Belirteçler
Histiyositik Neoplazilerde Tanısal ve Prediktif Moleküler Belirteçler
Immunglobulin ve TCR Gen Düzenlenmesi İnceleme Yöntemleri: Multiplex PCR HD Analiz, STR ve NGS Ne Zaman ve Hangi Yöntem Seçilmeli.
Immunglobulin ve TCR Gen Düzenlenmesi İnceleme Yöntemleri: Multiplex PCR HD Analiz, STR ve NGS Ne Zaman ve Hangi Yöntem Seçilmeli - 2
Akut Lenfoblastik Lösemilerde Tanısal ve Prediktif Moleküler Belirteçler
Olgun B Hücreli Lenfomalarda Moleküler Tanısal ve Prediktif Belirteçler
Olgun T/NK Hücreli Lenfomalarda Tanısal ve Prediktif Moleküler Belirteçler

Pineal ve Melanositik Tümörler
Meningiomalar, Kranial ve Parasipinal Sinir Tümörleri
Herediter Tümör Sendromları
IDH Durumu İle Tanımlı Yetişkin Tipi Diffüz Gliomalar
H3.3 Durumu İle Tanımlı Yüksek Dereceli Diffüz Gliomalar
MAPK Yolağı Değişiklikleriyle Tanımlı Glial ve Glionöronal Tümörler
MYB ve MYBL1 Değişiklikleriiçeren Gliomalar
Diğer Glial, Glionöronal ve Nörositik Tümörler (kordoid Glioma, Astroblastoma, SEGA, Papiller Glionömronal Tümörler, Nörositik Tümörler)
Ependimal Tümörler
Embriyonal Tümörler

Benign Tümörlerde Diagnostik Moleküler Genetik Belirteçler

Likit Biyopsi ve Uygulamaları

Her Nüks Yeni Bir Tümör Müdür? Biyobelirteç İncelemeleri Ne Zaman ve Hangi Tümör Örneğinden Yapılmalıdır?